INNOVATIVE SAFETY SYSTEM


HANS SAFETY FOOTWEAR COLLECTION

Sản phẩm

GIÀY BẢO HỘ Injection

V-001 PREVIEW
INJECTION

V-001

GIÀY BẢO HỘ 4-INCH
  • Kích cỡ: : 230~300mm
  • Chất liệu : Da tự nhiên
  • Đế giày : PU/PU INJECTION

Tấm chống đạn bảo vệ toàn bộ đế, Cảm giác mang tốt/ tính thấm